Hướng dẫn sử dụng khoa cúng gia tiên chuẩn nhất

02/10/2023 08:37

Trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt Nam, nghi thức cúng gia tiên mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nghi lễ này không chỉ là nghĩa vụ linh thiêng của con cháu để tưởng nhớ tới tổ tiên, cội nguồn mà còn thể hiện triết lý nhân sinh sâu sắc “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Việc thờ cúng gia tiên với nhiều nghi thức quan trọng được gìn giữ và duy trì qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, hiện nay không phải ai cũng hiểu rõ và nắm được cách khấn vái tổ tiên như nào cho đúng. Bài viết dưới đây, đồ đồng Thiên Phúc sẽ hướng dẫn cách sử dụng khoa cúng gia tiên chuẩn nhất, mời bạn đọc cùng theo dõi!

Ý nghĩa việc thờ cúng gia tiên

Việc thờ cúng gia tiên thể hiện niềm tin về mối quan hệ mật thiết và tương trợ lẫn nhau giữa tổ tiên và con cháu, sự giao lưu giữa cõi âm và cõi dương. Thông qua đó, con cháu thăm hỏi, khấn cáo các bậc tiền nhân, còn gia tiên chứng kiến, bảo vệ, che chở và ban phát phúc lành cho hậu thế. 

Chính bởi vậy, hầu hết các gia đình người Việt Nam đều có bàn thờ tổ tiên trong nhà. Thông qua đó, việc thờ cúng tổ tiên đều được thực hiện mỗi ngày, đặc biệt là các dịp quan trọng như cưới xin, ma chay, đầu xuân năm mới, ngày rằm, mùng 1 âm lịch hàng tháng,...

Bên cạnh đó, việc thờ cúng gia tiên còn thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc Việt Nam. Thông qua đó, con cháu thể hiện sự tưởng nhớ, biết ơn sâu sắc tới tổ tiên, những người có công ơn sinh thành dưỡng dục.

Ý nghĩa việc thờ cúng gia tiên
Ý nghĩa việc thờ cúng gia tiên

Hướng dẫn: khoa cúng gia tiên

(Sám tạ từ đường)

Hương phụng hiến cúng dàng tiên tổ, cấp tông môn tử hiếu chí thành, nghĩnh tổ đức, nguyện kỳ tiên tổ giáng đường tiền, bảo hộ tử tôn đa cát khánh tứ thời bát tiết hương thiên duyên.

Án bắc đế tra sa ha (3 lần)

Thiết dĩ: Từ đường nghiêm khiết, tịnh cúng phu trần lực bài biện trì phật nghiêm, khủng vãng lai chi câu uế, bằng thư pháp thủy, quán sái tổ đường (gia đường).

Giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Nhất bát thanh lương thủy,

Quán sái tận tiền đường,

Cung thỉnh tổ tiên giáng

Tất nhiên thường thanh tịnh.

Án tra ma la thiện thần la địa tra sa ha,

Nam mô: Ly cấu địa Bồ-Tát Ma ha tát (3 lần)

Cung văn: Ấm phương truyền thụ tri tỉnh xuất như hương đạo yến thúc điền sinh nhân cu thiên địa chi hương đạo yến thức điền sinh nhân cư thiên địa chi gian, chiếu xuất vũ tình ư vạn địa.

Cung duy: Tổ tiên nhất thiết liệt vị đẳng chư tông môn ân cần thế nghiệp gia thanh trung hậu di quyết ôn mưu yến dực. Trường lưu ư phong kỷ, thích kỷ lạc thổ hạc cao, cửu luyến ư trà hình, thiết tụ mộ bản đồng căn, kha diệp trung khan hướng mậu, cảm dụng lễ nghi tập vật, phi phong thức ngụ chs thành, dục cầu bảo an cơ mưu duệ. Tu bằng cảm cách ư tiên linh, tư nhân (xuân, hạ, thu, đông) (ngày giỗ hay ngày lễ) Đồng tộc (đồng gia) phụng nghinh, cung trần phỉ lễ mặc ngụ đan thành, phụng vong tổ tiên giám cách.

Giáo hữu nhiên hương cẩn đương trì tụng.

Nhất chuyện bảo hương cung kính lễ,

Nguyện kỳ tổ đức tác chứng minh,

Nhật nhật tử tôn đa cát khánh

Gia môn thịnh vượng phúc hưng long.

Nam-mô: Hương cúng dường tổ tiên Bồ-Tát ma ha tát (3 lần)

Thiết dĩ: Hạnh phùng tiết nhật gia tộc yếu nghinh, xuyên kỳ tổ đức giáng uy nghi.

Giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng

Nam-mô: Bộ bộ đế lỵ đá lị đốt đá nga đá gia (7 lần)

Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh,

Ngưỡng kỳ tổ đức tất văn chi

Kim bằng Tam-bảo lực gia trì

Thử nhật kim thời lai giáng phó

Án chi linh sa ha (7 lần)

Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, tử tôn chí thành kiền thành phụng thỉnh

Hương hoa thỉnh

Nhất tâm phụng thỉnh: Thiên chi hữu nhật nguyệt. Quang chiếu thập phương, nhân chỉ hữu tổ tông, lưu thùy vận thế, từ đường hương hỏa.

Cầu kinh sáng di lai lâm, hưởng khí đan thành, bằng tổ tông nhi chiếu giám, phàm tâm cẩn bạch tuệ nhãn giao quan, ngôn niệm thiết vi nhân tử, cảm hạ tông thôn, ngưỡng càn khôn phụ tải chi ân, cảm tôn tổ tài bồi chi ấm, dục cầu bảo an miêu duệ, tu bằng cảm cách tiên linh, cung duy vật bản hồ thiền, Nhân bản hồ tổ, thế bất lăng vọng, tộc ư tư tụ, dịch thế chi tông, tông điều, tuy viễn, dĩ tự trung tư, thiên tu chi công đức do tồn, bất thăng vĩnh mộ sơ thủy đồng căn cộng bảng, nhị tổ nhi tông, hậu lai biệt phái phân chỉ, hữu môn hữu bộ.

Cung thỉnh: Gia tiên cao cao tổ khảo cao cao tổ tỷ nhất thiết liệt vị tôn linh, phục hồi từ sở tả vị hữu chiêu, ức Niên chi sảng, thúc bằng, ai hồ kiến, kháo hồ văn, dịch thế chi tinh thần, dĩ tụ cung trần phỉ lễ mạch ngũ đan thành.

Duy nguyện: Tổ tiên giám cách, nguyện thân phục chỉ, hiếu phụng xuân thu, giang phó tổ đường ( gia đường) chứng minh công đức.

Hương hoa thỉnh

Nhất tâm bái thỉnh: Công cao quảng đại đức thụ tài bồi tủ tôn khang cát dĩ hưng long, đức thuộc tổ tiên chi hữu chuẩn

Cung duy: Gia tiên, tiên linh bản phái , hương kỳ phần đại anh hiền, hoặc văn thơ lễ, hoặc lược điền viên, phong thanh thụ lập, văn vọng lưu truyền, dư thanh đồng cẩm, thức lễ mạc khiêm.

Gia tiên khí số chung anh , tài năng tế mỹ , nhất thiết liệt vị chư tổng tông.

Duy nguyện: Tổ tông bất thác bảo hộ tử tôn giáng phố tổ đường (gia đường) thụ tư cúng dàng.

Hương hoa thỉnh

Nhất tâm bái thỉnh: Tiên tổ liệt vị căn thâm mạt mậu đức hậu lưu quang, nghi chỉ thiệu bồi, tích thế chi âm công thương tại, nhưng tồn bằng tịch tục cổn dĩ dư thanh do trường xuân tam chi thủ bảo, hữu tâm cảm cách tổ đức lưu phương.

Cung duy: Tổ tiên hệ phái, chi ngành đẳng đẳng Tông môn nhất thiết liệt vị.

Duy nguyện: Đức hậu trường lưu, thiên vạn cổ, Giáng phó từ đường ( gia đường) thụ tư cúng dàng

Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính.

Giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Tổ đức lưu quang lai giáng phó,

Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà,

Tùy phương ứng hiện biến quang minh,

Nguyện giáng từ đường (gia đường) an vị tọa.

Nam mô: an vị tọa Bồ-Tát ma ha tát ( 3 lần)

Phục vọng: Tổ tiên , nhất thiết liệt vị chân linh Đẳng đẳng sảng linh, trùng trùng quyến thuộc quảng giảng tổ đường (gia đường) tụ kỳ lễ vật giáo hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng, hóa vô vi hữu, biến thiểu thành đa.

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Nam mô: Tát phạ đát tha nga, đa phạ rô chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng.

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN

Nam mô: Tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô, tô rô, Bát la tô rô, bát la tô rô, sa bà ha. ( 3 lần)

Nam mô: Phổ cúng dường Bồ-Tát ma ha tát. (3 lần)

Thượng lai lễ thỉnh gia tiên dĩ tất sở hữu sớ văn cẩn đương tuyên đọc (không có sớ đọc đường Phục Vọng)

Tuyên sớ (xong)

Thượng lai văn sớ dụng bằng hỏa hóa, đọc đường – Phục Vọng

BÁT NHÃ TÂM KINH

Quán tự tại: Cố tâm vô quải ngại, việt siêu khổ hải. Đại minh thần chú, diệt trừ tai. Ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới, ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới.

HỒI HƯỚNG

Lễ cúng gia tiên công thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện trầm nịch chư chúng sinh, tốc vãng vô lượng quang Phật sám, thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, chư tôn Bồ-tát ma ha tát, ma ha bát nhã ba la mật, tứ sinh cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lư tính hải.

Nam mô sa bà Thế giới Tam giới đạo sư tứ sinh từ phụ, Nhân Thiên Giáo chủ thiên bách ức hóa thân, Bản sư Hòa thượng Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần)

Trên đây là hướng dẫn khoa cúng gia tiên, hy vọng bài viết đã mang đến những kiến thức bổ ích cho quý bạn đọc.

Share
Thêm vào giỏ hàng thành công
Đăng ký nhận tin
Kết nối với chúng tôi
Royal Thiên Phúc
  • Cơ sở 1: 663 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội​
  • Cơ sở 2: Số 9 B1 Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội​
  • Cơ sở 3: 121B Nguyễn Văn Trỗi , P12 , Quận Phú Nhuận - TP.HCM​
  • Xưởng sản xuất: Khu A – Thị Trấn Lâm – Ý Yên – Nam Định​
  • Hotline: 0947.90.6666
  • Email: royal.thienphuc@gmail.com
Để lại số điện thoại để được ưu đãi 30%
Bản đồ
Zalo Chat