Tam bảo là gì ? Ban Tam Bảo trong chùa gồm những ai ?

14/08/2023 14:20

Tam bảo chính là cốt lõi của giáo lý và minh chứng của Phật giáo. Nhưng có rất nhiều gia chủ không biết tam bảo là gì ? Để tìm hiểu thêm hãy cùng Đồ đồng Thiên Phúc đọc bài viết dưới đây nhé.

Tam bảo là gì ? Tam bảo gồm những gì ?

Tam bảo (tiếng Pali: Triratna, tiếng Sanskrit: Triratna) là thuật ngữ Phật giáo dùng để chỉ ba bảo trì trong tín ngưỡng Phật giáo Theravada. Tam bảo gồm ba yếu tố quan trọng trong đạo Phật:

 • Buddha: Chữ "Buddha" có nghĩa là "Người đã giác ngộ" hay "Người đã thức tỉnh". Trong tam bảo, Buddha đại diện cho Sáng tỏ và Sự giác ngộ. Buddha là người đã đạt được giác ngộ hoàn hảo và trở thành bậc thầy thông qua việc vượt qua kiếp nạn và khổ đau của sự tồn tại. Người theo đạo Phật tôn kính và tu hành theo lời dạy và ví dụ của Đức Phật.
 • Dharma: Chữ "Dharma" có nghĩa là "Pháp" hoặc "Luật lệ". Dharma đại diện cho Lời dạy và Chân lý của Đức Phật. Đó là tập hợp các nguyên lý và quy tắc mà người tu hành cần tuân thủ để giải thoát khỏi kiếp nạn và đạt được giác ngộ. Dharma được coi là con đường dẫn đến sự giải thoát và hạnh phúc cuối cùng.
 • Sangha: Chữ "Sangha" có nghĩa là "Đạo đồ" hoặc "Cộng đồng tu hành". Sangha đại diện cho cộng đồng của những người tu hành Phật giáo. Đây là nhóm những người đã tuân thủ Lời dạy và Chân lý của Đức Phật, và hướng dẫn nhau trên con đường tu hành. Sangha cung cấp sự hỗ trợ, hướng dẫn và cùng nhau chia sẻ hành trình tu hành.
Tam bảo là gì ? Ban Tam Bảo trong chùa gồm những ai ?
Tam bảo là gì ? Tam bảo gồm những gì ?

Tam bảo là trọng tâm của tín ngưỡng Phật giáo Theravada và được coi là ba mục tiêu mà người tu hành cần tôn trọng, tuân thủ và tìm kiếm trong cuộc sống của họ.

Tam bảo là gì ? Ban Tam Bảo trong chùa gồm những ai ?

Tam Bảo có 3 tầng cấp là gì ?

Nhất Thế Tam Bảo 

Đây được hiểu là “ tính Phật” và những quy luật và cũng là chân lý vốn dĩ đã có sẵn trong vũ trụ. Chỉ có những bậc giác ngộ mới có thể thấu hiểu vẹn toàn. Từ đó, Phật và Pháp đồng nhất và thông suốt mà không có sự chia tách

Hiện Tiền Tam Bảo

Đây được hiểu là ngôi Tam Bảo trong thời kỳ Đức Phật tại thế

 • Phật bảo: chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc đại Giác ngộ và cũng là một vị Phật nổi tiếng nhất, người đã khai ngộ và sáng lập ra Phật giáo. Ngài cũng chính là người đã thành tựu Nhất Thể Tam Bảo.
 • Pháp bảo: được hiểu là giáo lý và những lời thuyết pháp vàng ngọc của Đức Phật.
 • Tăng bảo: là những đồ đệ và cũng là người đi theo Đức Phật tu hành.

Trụ Trì Tam Bảo 

Đây được hiểu là ngôi Tam Bảo trong thời kỳ Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn: 

 • Phật bảo: là tranh ảnh và bức tượng Phật được người đời lưu truyền đến ngày nay.
 • Pháp bảo: là những lời giảng dạy của Đức Phật được ghi chép và lưu truyền trong các kinh sách.
 • Tăng bảo: là những người hiện tại đang tu học và thực hành, tu hành theo chánh pháp của Đức Phật

Ban Tam Bảo trong chùa gồm những ai ?

Lớp thứ 1 thờ “ Pháp thân Phật” 

Trên cùng của tượng Tam thế tam thiên Phật chính là ba nghìn vị Phật và trong đó Thiên (túc là ngàn) là một con số mang ý nghĩa không đếm được. Đối với hàng tượng này gồm có 3 pho, có một kiểu dáng chung chính là ngồi kiết già và sự khác nhau chính là dáng tay kết ấn và bên trái chính là Quá khứ thế, bên phải là Vị lai thế, ở giữa là Hiện tại thế.

Lớp thứ 2 thờ “ Báo thân Phật” 

Tượng Di Đà Tam Tôn chính là tuyên ngôn cho Phật giáo và đại diện cho trí tuệ và từ tâm. Bên cạnh đó, Phật A Di Đà ở giữa chính thể hiện tâm tính và phân thân biểu hiện thành Quan Thế Âm Bồ Tát bên trái và Đại Thế Chí Bồ Tát phía bên phải.

 • Phật A Di Đà ngồi giữa với tư thế tọa thiền và hai tay đặt giữa lòng đùi và mắt nhìn xuống, miệng cười nhẹ và Phật được chế tác to nhất. Phật A Di Đà chính là vị Phật của Tây Phương Cực Lạc, dẫn người có công đức đi sang thế giới cực lạc
 • Đại Thế Chí Bồ Tát với kiểu dáng cầm hoa sen đứng bên phải Đức Phật A Di Đà với vai trò là một vị hộ pháp giúp việc cứu độ chúng sinh cho Phật A Di Đà tích đức hành thiện và trừ gian diệt ác. 
 • Quan Thế Âm Bồ Tát trên tay cầm nhành dương liễu và bình tịnh thủy đứng bên trái Phật A Di Đà. 
Tam bảo là gì ? Ban Tam Bảo trong chùa gồm những ai ?
Ban Tam Bảo trong chùa gồm những ai ?

Lớp thứ 3 thờ “ Ứng thân Phật” 

Tượng Thích Ca Liên Hoa, Đức Thích Ca ngồi kiết già ở giữa và tay giơ đóa sen. Ngoài ram A Nan Đà phía bên phải và Ma Ha Ca Diếp phía bên trái

Lớp thứ 4 thờ “ Tượng Tuyết Sơn” 

Tượng Tuyết Sơn với nét khắc khổ và mắt trũng sâu, đầu nhô lên hình sọ và chân tay gầy guộc, xuất hiện rõ những đốt xương. Những nếp gấp quần áo đổ dồn xuống phía dưới, nhưng vẫn toát lên sự suy tư trong ánh mắt xa xăm và thân hình ung dung

Lớp thứ 5 thờ “ Hoa Nghiêm Tam Thánh” 

Bộ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh có niên đại vào thời Tây Sơn với tượng Phật Di Lặc ngồi ở giữa và hai bên chính là Pháp Hoa Lâm Bồ Tát và Đại Diệu Tướng Bồ Tát. Đối với một số chùa thì hai bên chính là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền

Lớp thứ 6 thờ “ Tòa Cửu Long” 

Tòa Cửu Long ở giữa và bên trái là Đế Thiên, bên phải là Đế Thích được xây dựng theo tích Thích Ca sơ sinh. Ngoài ra, trung tâm chính là tượng Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh trong hình ảnh chú bé với vẻ mặt nghiêm trang và một tay chỉ lên trời, tay còn lại chỉ xuống đất.

Cúng dường Tam Bảo là gì ?

Cúng dường Tam Bảo nghĩa là những việc làm hay dâng cúng, cung cấp những vật phẩm với tấm lòng thành kính lên ngôi Tam Bảo

 • Cúng dường Phật bảo: đây chính là giúp sức xây dựng chùa chiền và thỉnh tượng Phật để cúng dường cho chùa, đúc chuông, xây chùa, dâng nhang, đèn, hoa trái,...
 • Cúng dường Pháp bảo: đây chính là làm theo giáo pháp của Đức Phật và chép kinh Phật, học thuộc kinh Phật và cũng đóng góp khả năng để in ấn sách nhằm truyền bá Phật pháp rộng rãi cho mọi người biết tới
Tam bảo là gì ? Ban Tam Bảo trong chùa gồm những ai ?
Cúng dường Tam Bảo là gì ?

Cúng dường Tăng bảo: đây chính là dâng thức ăn, y phục và những vật dụng cần thiết cho việc tu hành của các Tăng.

Văn khấn Ban Tam Bảo

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

(Sau đó lạy 3 lạy).

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương.

Đệ tử con thành tâm kính lạy mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm 

Tín chủ con là: ………………….

Ngụ tại: ………………………………

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa mười phương thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

– Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi cực lạc Tây phương.

– Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

– Đức Phật Dược sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

– Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

– Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần, chư thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được……………………………… (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

(Sau đó lạy 3 lạy).

Share
Thêm vào giỏ hàng thành công
Đăng ký nhận tin
Kết nối với chúng tôi
Royal Thiên Phúc
 • Cơ sở 1: 663 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội​
 • Cơ sở 2: Số 9 B1 Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội​
 • Cơ sở 3: 121B Nguyễn Văn Trỗi , P12 , Quận Phú Nhuận - TP.HCM​
 • Xưởng sản xuất: Khu A – Thị Trấn Lâm – Ý Yên – Nam Định​
 • Hotline: 0947.90.6666
 • Email: royal.thienphuc@gmail.com
Để lại số điện thoại để được ưu đãi 30%
Bản đồ
Zalo Chat