Vì sao Bác Hồ bị bắt giữ bởi chính quyền Tưởng Giới Thạch

06/09/2023 09:26

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng và lãnh đạo tài ba của Việt Nam giúp nước ta giành lại độc lập, tự do. Nhưng nhiều gia chủ có nhiều thắc mắc vì sao Bác Hồ bị bắt và nhiều câu hỏi khác. Để giải đáp, hãy cùng Đồ đồng Thiên Phúc tìm hiểu nhé.

Hồ Chí Minh là ai?

Hồ Chí Minh, tên thật là Nguyễn Sinh Cung (1890-1969), là một nhà cách mạng và lãnh đạo chính trị Việt Nam. Ông được coi là người sáng lập và lãnh đạo của Việt Minh, một tổ chức đấu tranh cho độc lập và giải phóng Việt Nam khỏi thực dân Pháp và sau đó chống lại xâm lược của Mỹ.

Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại làng Kim Liên, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Ông đã trải qua nhiều giai đoạn trong cuộc đời, từ việc học tại nước ngoài, làm việc cho các tổ chức cách mạng, đến việc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến tranh chống Mỹ ở Việt Nam.

Vì sao Bác Hồ bị bắt giữ bởi chính quyền Tưởng Giới Thạch
Hồ Chí Minh, tên thật là Nguyễn Sinh Cung (1890-1969)

Hồ Chí Minh được biết đến với tư cách là một nhà lãnh đạo tài ba, ông đã đóng góp quan trọng vào việc thống nhất và xây dựng nền tảng cho Việt Nam độc lập và thống nhất hiện nay. Ông đã trở thành biểu tượng của sự kháng chiến và độc lập của dân tộc Việt Nam, và được tôn vinh là "Chủ tịch Hồ Chí Minh" sau khi Việt Nam thống nhất.

Hồ Chí Minh qua đời ngày 2 tháng 9 năm 1969, nhưng ông vẫn được nhớ đến và tôn vinh là một nhân vật lịch sử quan trọng trong lịch sử Việt Nam và trên thế giới. Tên ông được đặt cho Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất và trung tâm kinh tế của Việt Nam.

Vì sao Bác Hồ bị bắt giữ bởi chính quyền Tưởng Giới Thạch 

Ngày 13/8/1942, Hồ Chí Minh lên đường đi Trung Quốc với mục đích gặp Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc nhưng trên danh nghĩa đại biểu của Việt Minh và Phân hội quốc tế phản xâm lược của Việt Nam đi gặp mặt Tưởng Giới Thạch. Sáng sớm ngày 27/8/1942, Bác Hồ lên đường đi Bình Mã, có Dương Đào đi cùng để dẫn đường, hai người đi đến Túc Vinh thì bị quân tuần cảnh ở trụ sở của Quốc dân Đảng bắt giữ. 

Lý do bắt giữ, theo báo cáo của tướng Trương Phát Khuê (Tư lệnh Đệ tứ chiến khu của Quốc dân Đảng) lúc bấy giờ là: khi kiểm tra căn cước và tuần cảnh đã phát hiện ra rằng ngoài chứng minh thư của “Quốc tế phản xâm lược hiệp hội Việt Nam phân hội”  thì Nguyễn Ái Quốc còn mang theo bên mình thẻ Hội viên đặc biệt của “Quốc tế tân văn xã”, Giấy thông hành quân dụng của Văn phòng Tư lệnh Đệ tứ chiến khu cấp… Như vậy, tất cả giấy tờ đều cấp năm 1940, đã quá thời gian hạn sử dụng, chúng nghi là gián điệp nên đã bắt giữ. 

Vì sao Bác Hồ bị bắt giữ bởi chính quyền Tưởng Giới Thạch
Vì sao Bác Hồ bị bắt giữ bởi chính quyền Tưởng Giới Thạch 

Tại sao Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ?

Vì sao Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và nhiều người mong muốn biết được mục đích khi Bác đi tìm đường cứu nước. Vào ngày 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã chính thức đi tìm đường cứu nước với yếu tố sau:

 • Đã chứng kiến nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta diễn ra với mục đích giải phóng dân tộc và khi giành lại độc lập, tự do nhưng đều bị thất bại.
 • Cùng với lòng yêu nước đã hình thành trong Hồ Chí Minh từ lâu, khi Hồ Chí Minh được sinh ra và lớn lên trong thời điểm đất nước bị đô hộ.
 • Giải phóng dân tộc thoát khỏi cảnh nhà tan, nát cửa. Bên cạnh đó, Bác Hồ cũng nhìn thấy được những mặt hạn chế của những cuộc khởi nghĩa trong nước. Lúc bấy giờ, cũng đã hình thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước.
 • Vào thời gian năm 1911, tại cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm con đường cứu nước để giúp dân tộc ta giành lại được độc lập, tự do như ngày nay.

Một số nguyên nhân việc ra đi tìm đường cứu nước của Bác

Nguyên nhân tại sao Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước bắt nguồn từ những yếu tố sau:

Sự phát triển phong trào giải phóng dân tộc ở những nước thuộc địa

Đầu tiên phải kể đến sự xuất phát mạnh mẽ của những phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Sự kiện này diễn ra đã tạo nên động lực lớn cho dân tộc Việt Nam ta chiến đấu quyết tâm giành lại độc lập và không trở thành nô lệ cho thực dân Pháp.

Sự ra đời của Đảng Cộng Sản

Bên cạnh đó, sự ra đời của chủ nghĩa Mác-Lênin đã mở ra sự hình thành những Đảng Cộng Sản tại các nước trên thế giới chẳng hạn như Ba Lan, Liên Xô,… .Những Đảng Cộng Sản đã giúp tập hợp toàn bộ những giai cấp công nhân và dân tộc để thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Sự thất bại của phong trào giải phóng ở Châu Á

Đa số những phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á đều bị thất bại do chưa có thể tìm được ra đường lối đúng đắn và thiếu sự đoàn kết. Nhìn thấy những yếu tố này nên Bác Hồ quyết định không sang những nước Châu Á để tìm đường cứu nước mà đi đến các nước phương Tây, trong đó là Pháp.

Tình hình khốn khó của nước ta

Sau khi hiệp định Patonot được ký vào năm 1884, nước ta chính thức đã trở thành thuộc địa của Pháp và cũng đã hoàn toàn mất đi chủ quyền.

Từ sau khi bị thực dân Pháp đô hộ và phải chịu nhiều áp bức, bóc lột và xã hội nước ta đã hình thành 2 mâu thuẫn chính là:

 • Mâu thuẫn dân tộc Việt Nam - thực dân Pháp
 • Mâu thuẫn giai cấp nông dân - địa chủ phong kiến 

Nước ta liên tục nổ ra những phong trào khởi nghĩa, tuy nhiên vì chưa có đường lối cách mạng đúng đắn nên đã liên tục thất bại. Bởi vậy, dù rất ngưỡng mộ những sĩ phu đã dũng cảm đứng dậy khởi nghĩa nhưng Bác Hồ đã không đi theo con đường cứu nước của họ mà đã tìm ra con đường cứu nước khác.

Xuất thân của Bác Hồ

Hồ Chí Minh xuất thân là một người thường và cũng đã chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan, nên Bác đã quyết tâm tìm đường cứu nước hình thành từ nhỏ. Ngoài ra, việc chứng kiến những sĩ phu yêu nước đứng lên khởi nghĩa rồi hy sinh, thất bại thì ông lại càng có thêm động lực để ra đi tìm đường cứu nước.

Vì sao Bác Hồ bị bắt giữ bởi chính quyền Tưởng Giới Thạch
Tượng Bác Hồ bằng đồng

Tài trí của Bác

Sự thành công trong công cuộc đi tìm đường cứu nước đã tạo nên bước ngoặt vô cùng lớn trong cách mạng của nước ta. Cũng nhờ vậy mà nhân dân ta được giải phóng khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp. Dưới sự lãnh đạo tài ba của Bác, con đường cách mạng vô sản đã đặt được những thành tựu vĩ đại và cũng đã để lại niềm tự hào cho con cháu ngày nay.

Vì sao Bác Hồ bị bắt giữ bởi chính quyền Tưởng Giới Thạch
Tượng đồng Bác Hồ 

Thờ tượng Bác Hồ có ý nghĩa gì đối với người Việt Nam?

Thờ tượng Bác Hồ mang ý nghĩa sâu sắc và đặc biệt đối với người Việt Nam. Dưới đây là một số ý nghĩa quan trọng mà thờ tượng Bác Hồ đại diện cho người Việt Nam:

 • Biểu tượng của sự kháng cự và độc lập: Bác Hồ là nhà lãnh đạo cách mạng và nhà tư tưởng của cuộc kháng chiến chống các thực dân Pháp và xâm lược Mỹ. Thờ tượng Bác Hồ đại diện cho sự kháng cự và quyết tâm của người Việt Nam trong việc bảo vệ độc lập, tự do và chủ quyền quốc gia.
 • Tình yêu và lòng kính trọng: Thờ tượng Bác Hồ thể hiện lòng tôn kính và tưởng nhớ sâu sắc đối với Bác Hồ. Người Việt Nam coi ông là người cha của dân tộc, người đã dẫn dắt và hy sinh vì sự phục hưng và thống nhất đất nước.
 • Lý tưởng và triết lý: Bác Hồ là một nhà lãnh đạo với lý tưởng và triết lý nhân văn cao đẹp. Thờ tượng Bác Hồ là biểu hiện của những giá trị như tình yêu thương, sự công bằng, đoàn kết, và chăm sóc cho dân tộc. Nó tượng trưng cho lý tưởng xây dựng một xã hội công bằng và tiến bộ.
 • Sự gắn kết và đoàn kết dân tộc: Thờ tượng Bác Hồ đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết và đoàn kết dân tộc Việt Nam. Nó là biểu tượng chung, mang ý nghĩa thống nhất và tạo ra một tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Thờ tượng Bác Hồ trở thành điểm tập trung và nơi tụ họp để người dân thể hiện tình yêu và lòng biết ơn đối với ông cũng như tạo nên một tinh thần đoàn kết mạnh mẽ.
Vì sao Bác Hồ bị bắt giữ bởi chính quyền Tưởng Giới Thạch
Tượng Bác Hồ bán thân bằng đồng
 • Kết nối thế hệ: Thờ tượng Bác Hồ có vai trò quan trọng trong việc kết nối thế hệ trẻ với lịch sử và truyền thống của đất nước. Nó giúp truyền đạt và truyền lại những giá trị văn hóa, tinh thần và lý tưởng của Bác Hồ cho thế hệ sau. Thờ tượng là một biểu hiện văn hóa và tưởng nhớ lịch sử, góp phần trong việc gìn giữ và truyền bá di sản quốc gia.
 • Tôn giáo và tâm linh: Thờ tượng Bác Hồ cũng có ý nghĩa tôn giáo và tâm linh đối với một số người dân. Nó có thể đại diện cho sự tôn kính và sự sùng bái của người theo tín ngưỡng đạo Phật và các tín đồ khác. Đối với họ, thờ tượng Bác Hồ không chỉ là một biểu tượng chính trị mà còn là một biểu tượng tâm linh mang ý nghĩa sâu xa.
Share
Thêm vào giỏ hàng thành công
Đăng ký nhận tin
Kết nối với chúng tôi
Royal Thiên Phúc
 • Cơ sở 1: 663 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội​
 • Cơ sở 2: Số 9 B1 Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội​
 • Cơ sở 3: 121B Nguyễn Văn Trỗi , P12 , Quận Phú Nhuận - TP.HCM​
 • Xưởng sản xuất: Khu A – Thị Trấn Lâm – Ý Yên – Nam Định​
 • Hotline: 0947.90.6666
 • Email: royal.thienphuc@gmail.com
Để lại số điện thoại để được ưu đãi 30%
Bản đồ
Zalo Chat